Bevattningsvagnen för kommun, räddningstjänst, travsport eller vägförvaltning.

 

Våra modeller av Olby spridaren kan anpassas för bevattning av t.ex. vägar, travbanor & kommunal skötsel vid bevattning av planteringar. Användningsområdena är många och vagnen kan t.ex. utrustas med pump för att suga upp vatten från vattendrag eller sjö, eller ett handhållet spridningssystem för bevattning av växter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valfrihet utöver det vanliga

 

Våra bevattningsvagnar bygger på samma hållbara konstruktion som våra Olby gödselvagnar som sålts i tusentals exemplar. En bevattningsvagn från Olby är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Vi skräddarsyr vagnen för att passa just dina behov av bevattning, oavsett om det är brandbekämpning eller bevattning av planteringar.

Den skräddarsydda produktionen gör att ni enbart betalar för det ni verkligen har behov av. Tankvagnen kan i efterhand tilläggs utrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta serviceorganisation och vårt stora reservdelslager garanterar en lång livslängd.

 

Travsport & Vägförvaltning

Vid bevattning av vägar och travbanor finns en djupbevattningsramp som monteras bakom vagnen. Rampen är försedd med spaltspridare som ger ett högt flöde rakt ner mot marken och som effektivt får vatten att tränga ner i underlaget.  Som alternativ kan man köra med bredspridning upp till 16 meter på vanlig spridarplatta.

Bredspridning är i kombination med vägsalt ett utmärkt sätt att dammbinda på grusvägar eller vid vägbyggen som  ställer höga krav på god dammbindning. Flödet kan ställas steglöst med hjälp av hydraul manövrerad ventil. Även andra typer av munstycken och utlopp kan monteras för att spruta iväg vatten både långt och högt för dammbindning.

Djupvatten rampen i arbete på travbana.
OLBY 15 m3 tankvagn försedd med djupvattningsramp och spridarplåt för bredspridning av vatten.

Kommunal förvaltning

Eftersom Olby spridaren tillverkas ner till 8 kubik passar den mycket väl in i en urban miljö och kan enkelt användas vid bevattning av grönytor, rabatter och planteringar. Lastning av vatten kan göras på flertalet sätt, antingen från brandpost, vattendrag eller från fast pumpanläggning.

På bilderna nedan är tankvagnen försedd med en 2,5 m sprutramp. Rampen kan fällas ut- och in från förarplats med hydraulik och är försedd med floodjet munstycken, som förses med vatten av en hydraul driven Cobra 30 pump vars kapacitet änd­ras lätt med hjälp av varvtalet. Cobra pumpen styr även trycket och flödet till det handhållna bevattningssystemet, som består av en slangvinda och munstycke för att enklare kunna bevattna växter.

Djupvatten rampen i arbete på travbana.
OLBY 15 m3 tankvagn försedd med djupvattningsramp och spridarplåt för bredspridning av vatten.

Nerladdningar

Följ oss på sociala medier

BESÖKSADRESS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48-49
534 92 TRÅVAD

POSTADRESS

Ranaverken AB
Box133
534 23 VARA

KONTAKT

Tel: 0512-292 38
Fax: 0512-202 05
info@olbyspridaren.se