När du vill ha mycket för pengarna

Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd produktion gör att kunden enbart betalar för det de verkligen har behov av. Tankvagnen kan i efterhand tillläggsutrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta serviceorganisation gör att produkten håller även till nästa generation.

Trygga investeringar hänger intimt samman med en stark serviceorganisation. Vi vet värdet av att få just den service som du behöver, när du behöver den. Genom vårt nätverk av återförsäljare kan vi alltid erbjuda rätt och snabb service. I de fallen våra återförsäljare inte kan lösa ett akut problem står vi redo att rycka ut med egna servicetekniker året om.

Som ett led i vår höga serviceambition tar vi gärna en diskussion om hur ni bäst använder Er maskinpark. Små förbättringar i underhåll kan ge stora effekter för att optimera jordbrukets produktivitet under högsäsong. Du kan alltid lita på att vi har just den reservdelen som du behöver för att hålla din maskin i topptrim.

”Olby var ett självklart val efter

att ha kollat marknaden!”  

 

”Olby är vagnen man kan lita

  på i alla lägen!”

 

 

Lantmännen säger upp avtalet

med Hill & Olby.

Klicka för att läsa mer.

 

 

OLBY tankvagnen är en välkänd, robust och mycket kostnadseffektiv flytgödselspridare passande för mindre
och
mellanstora gårdar med flytgödselhantering. Tankvagnen levereras i storlekar från 8.000 till 18.000 liter.

Som standard är tankvagnen gullackad med röda detaljer och utrustad med skruv- eller centrifugalpump,
spridarplåt, nivåmätare, omrörningsfunktion samt två manluckor för enkel inspektion och effektiv rengöring.

En riktig svensk klassiker!

Lastningskran

Lastningskranen är smidig och har väl tilltagen räckvidd för lastning från såväl höger som vänster sida. Kranen klarar 3m höga och 4m djupa bassänger och ner till ca 3,5m under marknivå. Spiralslangen dras väl skyddad invändigt i kranarmen.

Kranen finns i flera varianter, från enkel sugkran till fullt utrustad sug-/pumpkran och flera tillbehör såsom: Droppbalja, överfyllnadsretur, återlastning via kranarm och belysning finns.

Då Olbyvagnen utrustas med två centrifugalpumpar för lastningen (Centrisug), så kan den nedre hydraul drivna utformas som en seriepump med två pumphjul. Härvidlag erhålls en öppen och stockningsfri konstruktion med en hög och jämn lastningskapacitet, relativt oberoende av lyfthöjd och gödselkonsistens, ca 5 – 6000 l/min vid normalfallet. Oljebehov ca 90 – 100 l/min.

 

 

Slangspridare

Fördelen med slangspridare är att den sparar kväve och minimerar lukt till omgivningen, med slangar fördelas gödseln jämnt över hela arbetsbredden på 12 meter.

Modellen har automatiskt upp- och nervik av spridarslangar vid in- och utfällning, fjädrande pendelfunktion i arbetsläge och slangarna med inv. Diam. på 50 mm har fritt flöde från fördelaren utan motskarvar. Slangspridaren är fackverksbyggd och varmgalvaniserad för lång livslängd samt försedd med en robust självrensande skärskivefördelare med hög genomströmningsförmåga.

 

Bevattningsvagn

Våra bevattningsvagnar bygger på samma hållbara konstruktion som våra Olby gödselvagnar som sålts i tusentals exemplar. En bevattningsvagn från Olby är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Vi skräddarsyr vagnen för att passa just dina behov av bevattning. Tillexempel brandbekämpning, bevattning av planteringar, travbanor och vägar.

Den skräddarsydda produktionen gör att ni enbart betalar för det ni verkligen har behov av. Tankvagnen kan i efterhand tilläggs utrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta serviceorganisation och vårt stora reservdelslager garanterar en lång livslängd.

 

Lastningskran

Lastningskranen är smidig och har väl tilltagen räckvidd för lastning från såväl höger som vänster sida. Kranen klarar 3m höga och 4m djupa bassänger och ner till ca 3,5m under marknivå. Spiralslangen dras väl skyddad invändigt i kranarmen.

Kranen finns i flera varianter, från enkel sugkran till fullt utrustad sug-/pumpkran och flera tillbehör såsom: Droppbalja, överfyllnadsretur, återlastning via kranarm och belysning finns.

Då Olbyvagnen utrustas med två centrifugalpumpar för lastningen (Centrisug), så kan den nedre hydraul drivna utformas som en seriepump med två pumphjul. Härvidlag erhålls en öppen och stockningsfri konstruktion med en hög och jämn lastningskapacitet, relativt oberoende av lyfthöjd och gödselkonsistens, ca 5 – 6000 l/min vid normalfallet. Oljebehov ca 90 – 100 l/min.

 

Slangspridare

Fördelen med slangspridare är att den sparar kväve och minimerar lukt till omgivningen, med slangar fördelas gödseln jämnt över hela arbetsbredden på 12 meter.

Modellen har automatiskt upp- och nervik av spridarslangar vid in- och utfällning, fjädrande pendelfunktion i arbetsläge och slangarna med inv. Diam. på 50 mm har fritt flöde från fördelaren utan motskarvar. Slangspridaren är fackverksbyggd och varmgalvaniserad för lång livslängd samt försedd med en robust självrensande skärskivefördelare med hög genomströmningsförmåga.

 

Bevattningsvagn

 Våra bevattningsvagnar bygger på samma hållbara konstruktion som våra Olby gödselvagnar som sålts i tusentals exemplar. En bevattningsvagn från Olby är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Vi skräddarsyr vagnen för att passa just dina behov av bevattning. Tillexempel brandbekämpning, bevattning av planteringar, travbanor och vägar.

Den skräddarsydda produktionen gör att ni enbart betalar för det ni verkligen har behov av. Tankvagnen kan i efterhand tilläggs utrustas om behovet skulle förändras. Detta tillsammans med vår kompletta serviceorganisation och vårt stora reservdelslager garanterar en lång livslängd.

Manövrera hydrauliken enkelt genom en knapptryckning

Oavsett vilken manöverdosa du väljer styr du alla vagnens funktioner bekvämt ifrån förarhytten. Med det medföljande ramfäste placeras manöverlådan ut efter eget tycke i hytten. Tack vare det smidiga ramfästet flyttar du även enkelt utrustningen mellan olika traktorer.

H1 – Bas

Är grunden för de olika el-hydraulika alternativen som tillhandahålls. Med en manöverbox
med vippströmbrytare får man alla funktioner som behövs för att smidigt manövrera
lastningskran och ramp. Hydrauliken tillåter att endast en funktion i taget får manövreras.
Detta uppvägs dock av hög tillförlitlighet och servicegrad i hydraulsystemet.

H2 – Pro

Det här är en robust manöverdosa med tryckknappar, tydlig text och pilar som visar funktionsriktning. Manöverdosans chassi är robust och byggt i aluminium, ytan är av vädertåligt material. Försedd med inbyggd säkring och kabel till tankvagn.

Flödesreglering

Datorn styr doseringen via tankvagnens hydraulik som med en hydraulkolv kontrollerar inställningen på 3-vägsventilen. Information samlas löpande från flödesmätaren och hastighetsgivaren, datorn kan därmed beräkna och ställa in hydraulkolven, därmed säkras ett jämnt flöde till spridare / nedmyllare. Som maskinförare behöver man bara ange önskad dosering som ton eller m3/ha. Doseringsändring under drift sköts enkelt.

BESÖK OSS

Ranaverken AB
Köpmansgatan 48-49
534 92 TRÅVAD

KONTAKT

Tel: 0512-292 00
rana@ranaverken.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

Kontakta Henrik för hjälp gällande
återförsäljare, service och övriga frågor.
Tel: 070-548 49 94