Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2015

Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2015

Sedan 1961 har företagare och lantbrukare mötts i Jönköping. Tanken var då som nu att skapa en levande mötesplats för verksamma inom lantbruksbranschen. I år handlar Elmia Lantbruk Djur & Inomgård om framtidens djurhållning och innovationer. Även om det är ett tag...