Borgeby fältdagar är Lantbrukarnas forum Nr 1.


Borgeby Fältdagar slog återigen rekord under fältdagarna. Hela 21 500 besökare och 369 utställare kom till Borgeby under onsdagen och torsdagen. Bland de 21 500 besökarna fanns bland annat en grupp lantbrukare ända från Australien.

Summerar vi utfallet av årets upplaga av Borgeby Fältdagar, så var intresset för våra produkter större än förväntat. Men kanske inte helt överraskande med tanke på den goda orderingången som varit under våren. En effekt vi hoppas kan härledas till vårt ständiga arbete med att förbättra driftsäkerheten i våra produkter.

Vi hörs och ses till hösten på Elmia inom gårdsutställning. Trevlig sommar!